ایتالیایی

فارسیویرایش

صفتویرایش

  1. منصوب به کشور ایتالیا

برگردان‌هاویرایش

اسمویرایش

  1. زبان ایتالیایی
  2. فردی که اهل کشور ایتالیا است.

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
pizza