فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. در، دروازه.
 2. بخشی از کتاب.
 3. تنگة میان دو خشکی.
 4. واحدی برای شمارش خانه و مغازه.
 5. قسم، گونه.
 6. بارة، خصوص: در باب فلانی.
 7. بارگاه سلطان.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

صفتویرایش

 1. درخور، شایسته، لای

قیدویرایش

 1. مرسوم، معمول. ؛ ~ طبع مطابق طب

ریشه‌شناسیویرایش

 • عربی# ~ دندان هر چیز موافق با ذوق، غذای مطابق سلیقه.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

 1. بابا. بابو: پدر.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
strait