فارسی ویرایش

ریشه لغت ویرایش

  • پهلوی

آوایش ویرایش

  • /بَرادَر/

  اسم ویرایش

برادر

  1. پسر یا مردی که با شخصی دیگر از طرف پدر و مادر (یا یکی از آن دو) مشترک باشد..[۱]
    کسی کاو برادر فروشد به خاک/ سزد گر نخوانندش از آب پاک «فردوسی»

واژه‌های مشتق شده ویرایش


برگردان‌ها ویرایش

پانویس ویرایش

  1. از پارسی کهن و واژه brātā و آن از زبان نیا هند و اروپایی و واژه #bʰréh₂tēr.

منابع ویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن/ شاهنامه