(بَ دَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از پارسی کهن و واژه brātā و آن از زبان نیا هند و اروپایی و واژه #bʰréh₂tēr.

اسمویرایش

  1. پسر یا مردی که در پدر و مادر یا یکی از آن دو ب ا شخص مشترک باشد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. برادر

آوایشویرایش

[barādar]

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

fratello

انگلیسی
brother