ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از لاتین frātellus، مصغر لاتین frāter.

اسمویرایش

fratello مذکر (جمع fratelli)

  1. برادر