(تَ رُ بِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. تجربة

مصدر متعدیویرایش

  1. آزمودن، آزمایش کردن.

(اِم

صفتویرایش

  1. آزمایش.

جمعویرایش

  1. تجارب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

esperienza

esperimento

اسمویرایش

pratica

انگلیسی
experiment