(تَ وَ لّ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. دوستی کردن.

مصدر متعدیویرایش

  1. ولی قرار دادن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. پشت کردن، برگشتن.

(اِم

صفتویرایش

  1. برگشت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
sexton