(شُ دَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. روان شدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین