فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • عربی

آوایشویرایش

  • [جَله/جَلاله]

  شبه جملهویرایش

جل‌جلاله

  1. بزرگ است شکوه او (خدا).
    هنگام سخن گفتن از خداوند به قصد شتایش او به کار می‌رود؛ جلالش بزرگ است.

منابعویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن