جدا, و حدا را هم ببینید.

فارسیویرایش

دری خدا
پارسی ایران خدا
تاجیکی Худо, худо (Xudo, xudo)

ریشه‌شناسیویرایش

از دیسه آغازین خدای (xodây), از پارسی میانه hwtʾy (xwadāy, سرور) (خطای لوآ در پودمان:etymology/templates در خط 28: The language, family or etymology language code "xmn" is not valid..), با هر دو بار معنای مذهبی و غیردینی بوده است. در خط پهلوی کتابی از ایدوگرام 𐭬𐭭𐭠 استفاده میشده است (آرامی 𐡌𐡍𐡀 (mona), که آن نیز «سرور» معنا میشود), این واژه برگرفته ازاوستایی 𐬓𐬀𐬜𐬀𐬙𐬀 (xᵛaδata, خود-کوش) (در معنا به چم ، «وابسته نبودن به هیچ چیز و هیچ کس»است). اصطلاح وابسته سنسکریتیस्वधा (svádhā), با بار معنایی همانا و مشابه است. همریشه با بلخی χοαδηο (xoadēo, سرور) و کردی خوا (xwâ).

آوایشویرایش

اسمویرایش

خدا (جمع خدایان)

 1. ایزد بزرگ، بغ، آفریننده جهان
 2. مالک، صاحب.
 3. بزرگ
 4. آقا، سرور
 5. خودکفا

صرفویرایش

اصطلاخات وابستهویرایش

وامگرفتگانویرایش

 • باشقیری: хоҙай (xoðay)
 • بنگالی: খোদা (khoda)
 • چینی:
  ماندرین: 胡大 (húdà) (گاهی در لانیین و ژونگ‌یوان)

مترادف|مترادف‌هاویرایش

منابعویرایش

برگردان‌هاویرایش

اردوویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

پارسی خدا (xodâ). همانطور که در ریشه ی زبان بلخی آمده xoadēo، اصل این کلمه احتمالاً خوب-دیو بوده است.

آوایشویرایش

اسمویرایش

خدا (xudām (املای هندی ख़ुदा)

 1. خدا, ایزد
  مخلوق میں خالق کا نظر آیا جس کو اس دیکھنے والے نے خدا کو دیکھا
  Maxlūq mẽṅ xāliq kā nazar āyā jis ko us dekhne vāle ne xudā ko dekhā
  کسی که آفریده را در آفرینش دید, خدابوده که نگریستش.
 2. سرور
 3. صاحب
 4. آقا
 5. خودکفا

اصطلاحات اشتقاقیویرایش

بلوچیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

این واژه برگرفته ازاوستایی 𐬓𐬀𐬜𐬀𐬙𐬀 (xᵛaδata, خود-کوش) (در معنا به چم ، "وابسته نبودن به هیچ چیز و هیچ کس"است). اصطلاح وابسته سنسکریتیस्वधा (svádhā), با بار معنایی همانا و مشابه است. همریشه با بلخی χοαδηο (xoadēo, سرور) و کردی خوا (xwâ).

اسمویرایش

خدا (xudā)

 1. ایزد, خدا

همچنین بنگریدویرایش

لکیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

این واژه برگرفته ازاوستایی 𐬓𐬀𐬜𐬀𐬙𐬀 (xᵛaδata, خود-کوش) (در معنا به چم ، "وابسته نبودن به هیچ چیز و هیچ کس"است). اصطلاح وابسته سنسکریتیस्वधा (svádhā), با بار معنایی همانا و مشابه است. همریشه با بلخی χοαδηο (xoadēo, سرور)وکردی خوا (xwâ).

اسمویرایش

خدا (xudā)

 1. خدا, ایزد