انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. God

ترجمه هاویرایش

آوایشویرایش

[gɒd]