(جَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. عالم، دنیا.
  2. زمین.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(جَ یا جِ)

صفت فاعلیویرایش

  1. جهنده.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. جهان

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی
انگلیسی