(فَ)

عربیویرایش

  1. فضاء

اسمویرایش

  1. مکان فراخ، زمین وسی

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. کیهان، آن سوی جوّ.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

area

اسمویرایش

spazio

انگلیسی
space