آلمانیویرایش

اسمویرایش

Welt مونث (جمع Welten)

  1. جهان