(جَ بِ یا بَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. جنبة

اسمویرایش

  1. پهلو، طرف، جهت، ناحیه.
  2. ظرفیت، طاقت، توان.
  3. جلوه‌ای خاص از محتوای یک چیز.
  4. حالت، ویژگی، خاصیت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
sight