فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه لغتویرایش

  • عربی

آوایشویرایش

  • /جَواهِر/

  اسمویرایش

جواهر

  1. جمع جوهر؛ جوهران.
  2. هر یک از سنگ‌های گرانبها مانند الماس، یاقوت، زمرد و مانند آن که به عنوان زینت و زیور به کار می‌رود.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگ بزرگ سخن