فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • /خانِوادِ/

  اسم مرکبویرایش

خانواده

  1. مجموعه افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی می‌کنند.
  2. مجموعه خویشاوندان، خاندان، تیره؛ اهل خانه، اهل البیت.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین