(خُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. طلاق گرفتن زن از شوهر با بخشیدن مهر خود یا با دادن مال.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(خَ)

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. کندن، برکندن.
  2. جدا کردن.
  3. برکنار کردن کسی از شغل.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
dethronement