(خِ قَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

خلقة (اِم

صفتویرایش

  1. آفرینش، فطرت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
creation