فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه لغتویرایش

  • پهلوی

آوایشویرایش

  • /خاهَر/

  اسمویرایش

خواهر

  1. (جمع): خواهران؛ دختری که با شخص از طرف پدر یا مادر یا هر دو مشترک باشد؛ همشیره.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین