داستان‌نویس

(دا)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. اسم مرکب، اسم فاعل: نویسنده‌ای که به نوشتن داستان (اعم از داستان کوتاه، داستانک و یا رمان)
  2. می‌پردازد.

منابعویرایش