فارسیویرایش

صفتویرایش

پارسی

  1. زبانی از شاخۀ زبان‌های هندوایرانی که در ایران ، افغانستان و تاجیکستان رایج است.
  2. از مردم استان فارس.
  3. هر یک از زردشتیان ساکن هند.

اسمویرایش

پارسی

  1. زبانی از شاخۀ زبان‌های هندوایرانی که در ایران، افغانستان و تاجیکستان رایج است.
  2. از مردم استان فارس.
  3. هر یک از زردشتیان ساکن هند.

برگردان‌هاویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ فارسی دارد

اردوویرایش

اسمویرایش

  1. زبان فارسی