(دَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. رنج، آزار.
  2. ناخوشی، بیما

ریشهویرایش

  1. محنت، اندوه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(دُ رْ دْ)

اسمویرایش

  1. رسوب و ته نشستِ مایعات، به ویژه شراب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

sofferenza

dolore

travaglio

اسمویرایش

male

انگلیسی
thraw