(دَ عِ)

فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

  1. دفعة

قید ویرایش

  1. بار، نوبت، مرحله.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها ویرایش

ایتالیایی

اسم ویرایش

volta

انگلیسی
thrice