(ذَ رِ)

عربی ویرایش

  1. ذخیرة

اسم ویرایش

  1. پس انداز، اندوخته.

جمع ویرایش

  1. ذخایر.
  2. آن که می‌تواند در صورت غیبت یا کناره گیری عضوی از یک گروه جانشین او شود.
  3. آن که به خاطر به وجود آمدن نیاز جنگی به خدمت در ارتش فراخوانده شود.

(کن.)

  1. معلومات، افکار.

(کن)

  1. پول، مال، ط

فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها ویرایش

کلمات مرتبط ویرایش

  1. ‍‍
ایتالیایی

اسم ویرایش

scorta

provvista

risorsa

اسم ویرایش

rifornimento

انگلیسی
store