(ذَ رِ)

عربیویرایش

  1. ذخیرة

اسمویرایش

  1. پس انداز، اندوخته.

جمعویرایش

  1. ذخایر.
  2. آن که می‌تواند در صورت غیبت یا کناره گیری عضوی از یک گروه جانشین او شود.
  3. آن که به خاطر به وجود آمدن نیاز جنگی به خدمت در ارتش فراخوانده شود.

(کن.)

  1. معلومات، افکار.

(کن)

  1. پول، مال، ط

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

کلمات مرتبطویرایش

  1. ‍‍
ایتالیایی

اسمویرایش

scorta

provvista

risorsa

اسمویرایش

rifornimento

انگلیسی
store