(رُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. گل سرخ.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(رَ)

  1. درخت انگور.
  2. انگور.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

  1. زهر هلاهل.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  1. گل سرخ

تلفظویرایش

‍‍سمپا: roz‌‌

  1. رُز

برگردان‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

تلفظویرایش

‍‍سمپا: raz‌‌

  1. رَز

برگردان‌هاویرایش