(رَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. قاصد، پیک.
  2. سفیر.
  3. پیغامبر، نبی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

profeta

انگلیسی
presager