(رَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. پوشیده گفتن.

صفتویرایش

  1. ایماء، اشاره.

اسمویرایش

  1. راز نهفته.
  2. نشانه و علامت مخصو

صفتویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

عربیویرایش

اسمویرایش

  • نهانه. آن چیزی که به نشانه درآورند، که جز عده‌ای دیگران نتوانند که آنرا بخوانند یا بفهمند.

برگردان‌هاویرایش

code

ایتالیایی

اسمویرایش

mistero

اسمویرایش

codice

انگلیسی
trick