(رِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. ایوان.
  2. پیشگاه خانه.
  3. سایبان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  1. پیشگاه خانه
  2. سقف مقدم خانه

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

portico

انگلیسی
portico