رگه بیگانهاضافهدار

فارسیویرایش

حوزه: [زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات]

  1. رگه‏ای گیاهی با یک یا چند فام‏تن اضافی از یک گونۀ بیگانه.

منابعویرایش

«رگۀ بیگانه‏اضافه‏دار» هم‌ارزِ «alien addition line»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر پنجم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۶-۴