(زَ رْ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. کشاورزی کردن.

(اِم

صفتویرایش

  1. کشاورزی.

صفتویرایش

  1. کاشته. کشت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
tillage