فارسیویرایش

(زُ مُ)

صفتویرایش

(عا.)

  1. گس، هر چه که طعمی گس داشته باشد.
  2. درشت، ناهنجار.
  3. بخیل.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

صفتویرایش

grossolano

انگلیسی
tough