فارسی ویرایش

(زُ مُ)

صفت ویرایش

(عا.)

  1. گس، هر چه که طعمی گس داشته باشد.
  2. درشت، ناهنجار.
  3. بخیل.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها ویرایش

ایتالیایی

صفت ویرایش

grossolano

انگلیسی
tough