فارسی

ویرایش

(زُ مُ)

(عا.)

  1. گس، هر چه که طعمی گس داشته باشد.
  2. درشت، ناهنجار.
  3. بخیل.

منابع

ویرایش
  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها

ویرایش
ایتالیایی

grossolano

انگلیسی
tough