(زَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. آلتی فلزی که به گردن چهارپایان آویزان کنند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

  1. اکسید آهن، ماده‌ای نارنجی رنگ که در اثر ترکیب اکسیژن و آهن بوجود می‌آید.
  2. پرتو ماه و آفتاب.
  3. زنگی، سیاه پوست.
  4. کنایه از: غم، اندوه، شب، تیرگی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

آوایشویرایش

سمپا: "zang

  1. زنگ صدا

برگردان‌هاویرایش

  1. اکسید فلز

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

ruggine

انگلیسی
tocsin