(زَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِم

صفتویرایش

  1. زناشویی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین