(زُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. شوهر.
  2. عددی که بر ۲ بخش پذیر باشد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

coppia

اسمویرایش

paio

انگلیسی
twin