(سُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. جِ سم ؛ زهرها.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(سَ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. باد گرم مهلک.

جمعویرایش

  1. سمائم.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین