(س)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. جِ سهم ؛ تیرها.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. جِ سهم.
  2. نصیب‌ها.
  3. برگه‌هایی مبنی بر شریک بودن در سرمایة کارخانه یا شرکت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

azione

انگلیسی
stock