(دَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسم مرکبویرایش

دوازده به علاوة یک (۱۳)

  1. ~ به در روز سیزدهم فروردین. می‌گویند نحس است و باید به دشت و صحرا رفت و نحسی آن را به در کرد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

آوایشویرایش

سمپا: si:zd{h

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
thirteen