(شَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِم

صفتویرایش

  1. میل، رغبت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

passione

اسمویرایش

entusiasmo

انگلیسی
zeal