فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. علمی است که موضوع آن خواص ماده، ترکیب، تجزیه و تأثیر آنه

استعارهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

chimica

انگلیسی
photochemistry