باز کردن منو اصلی

صاحبقدم

(~. قَ دَ)

محتویات

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

صفت مرکبویرایش

  1. سالک.
  2. خوشقدم.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین