باز کردن منو اصلی

صاعاً بصاعٍ

(عَ نْ. بِ عِ نْ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(ق مر.)

  1. پیمانه به پیمانه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین