باز کردن منو اصلی

(ص حَ)

محتویات

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. صحة

مصدر لازمویرایش

  1. تندرست شدن.

(اِم

صفتویرایش

  1. تندرستی. ؛ ~ و سقم الف - درست یا نادرست. ب - تندرست یا بیمار. ؛ ~ آب گرم عبارت خوشامدگویی برای کسی که حمام کرده‌است به معنی: امیدوارم پس از حمام کردن تندرست باشید.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
verity