باز کردن منو اصلی

صحنهآرا

فارسیویرایش

حوزه: [سینما و تلویزیون]

  1. شخصی که مسئولیت کلی آرایش صحنه و ساخت آرایه‏ها را بر عهده دارد.

منابعویرایش

«صحنه‏آرا» هم‌ارزِ «set decorator»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر چهارم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۵۹-۱