باز کردن منو اصلی

صحنهبندی

فارسیویرایش

حوزه: [سینما و تلویزیون]

  1. چینش عناصر مختلف، مانند آرایه‏ها، بازیگران، دوربین، نور، صحنه‏افزار، برای ایجاد تأثیر مطلوب بصری.

منابعویرایش

«صحنه‏بندی» هم‌ارزِ «mise-en-scene (fr.), setting ۳»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر پنجم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۶-۴