باز کردن منو اصلی

صحنهپردازی

فارسیویرایش

حوزه: [سینما و تلویزیون]

  1. چینش و آرایش اثاثیه و وسایل صحنه.

منابعویرایش

«صحنه‏پردازی» هم‌ارزِ «set dressing»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر چهارم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۵۹-۱