باز کردن منو اصلی

صخرهرست

فارسیویرایش

حوزه: [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات]

  1. گیاهی که در درزها و شکاف کوه‏ها و بین خرده‏سنگ‌ها می‌روید.

منابعویرایش

«صخره‏رُست» هم‌ارزِ «chomophyte»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر پنجم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۶-۴