فارسی

ویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاری

ویرایش

ریشه‌ لغت

ویرایش
 • پهلوی
 • واژه صد معادل ابجد 94 تعداد حروف 2 تلفظ sad نقش دستوری عدد اصلی ترکیب (اسم) [پهلوی: sat] ‹سد› (ریاضی) مختصات (صَ. دَ. صَ)( ق مر.) آواشناسی sad الگوی تکیه S شمارگان هجا 1 منبع فرهنگ فارسی معین

آوایش

ویرایش
 • /صَد/

صد

 1. ده برابر ده (۱۰۰)، خیلی زیاد.

  استعاره

ویرایش
 1. صد تا یه غاز: بی‌ارزش، مبتذل.
 2. صد پاره: چاک‌چاک، پاره‌پاره.
 3. صد البته: بطور حتم، مسلماً، قطعاً.

زبان دیگر

ویرایش
 • عربی

صَدَ

  مصدر فعل متعدی

ویرایش
 1. برگردانیدن.

  مصدر فعل لازم

ویرایش
 1. اعراض کردن، دوری کردن.

––––

برگردان‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش
 • فرهنگ لغت معین