(صَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. ده برابر ده (۱۰۰)
  1. خیلی زیاد. ؛ ~ تا یه غاز بی ارزش، مبتذل. ؛ ~پاره چاک چاک، پاره پاره. ؛ ~ البته به طور حتم، مسلماً، قطعاً.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(صَ دّ)

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. برگردانیدن.

مصدر لازمویرایش

  1. اعراض کردن، دوری کردن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

در صد (صَ. دَا. صَ)

(ق مر.)

  1. قطعاً، بی - شک.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
hundred