فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

  • پهلوی
  • واژه صد معادل ابجد 94 تعداد حروف 2 تلفظ sad نقش دستوری عدد اصلی ترکیب (اسم) [پهلوی: sat] ‹سد› (ریاضی) مختصات (صَ. دَ. صَ)( ق مر.) آواشناسی sad الگوی تکیه S شمارگان هجا 1 منبع فرهنگ فارسی معین

آوایش ویرایش

  • [سد]

اسم ویرایش

سد

  1. نوع دیگر نوشتاری صد. به معنی مانع٬ بند، حایل میان دو چیز.
    دیواری که برای جلوگیری از سیل یا ذخیره کردن آب می‌سازند. ؛ ~ سکندر کنایه از: سد یا مانع استوار و محکم.

واژه‌های مشتق شده ویرایش

ریشه شناسی ۲ ویرایش

  • عربی

مصدر متعدی ویرایش

  1. بستن.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

––––

برگردان‌ها ویرایش