فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

  • [سد]

اسمویرایش

سد

  1. نوع دیگر نوشتاری صد. به معنی مانع٬ بند، حایل میان دو چیز.
    دیواری که برای جلوگیری از سیل یا ذخیره کردن آب می‌سازند. ؛ ~ سکندر کنایه از: سد یا مانع استوار و محکم.

واژه‌های مشتق شدهویرایش

ریشه شناسی ۲ویرایش

  • عربی

مصدر متعدیویرایش

  1. بستن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

––––

برگردان‌هاویرایش