باز کردن منو اصلی

(ص رَ)

محتویات

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. صدارة

(اِم

صفتویرایش

  1. وزارت.
  2. نخست وزی

ریشهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

Ministry

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
chancellorship