باز کردن منو اصلی

محتویات

فارسیویرایش

فعلویرایش

  1. صدا زدن

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

chiamare